Секогаш кога ќе чуете за кафе ќе најдете различно објаснување според кое кафето се дели на два вида: Всушност, првиот вид на култивирано кафе (во Етиопија, родното место на кафето) е Арабика. Овој вид на кафе ги опишува разликите помеѓу растенијата кои се помали отколку подвидовите, но поголеми од различните форми. Еден вид може да задржи поголем дел од карактеристиките на видот од кој потекнува, но сепак да се разликува на некој начин.

Одгледување: Секој вид кафе произведен со хортикултурална или земјоделска техника не може да се најде во природна популација; како култивиран вид. Поголемиот дел од видовите што ги познаваме како врвно кафе се всушност одгледувани форми на Бурбон и Типика како некои од најпознатите култивирани видови кафе. Хибрид: хибридите се создаваат со мешање на два различни видови или две различни форми на истиот род. Хибридите може да настанат природно или со контролирано одгледување. На пример, Мундо Ново е хибрид на Типика и Бурбон. Во ботаничката терминологија хибридите се обележани со знак за множење помеѓу двата кафе-родители.

17јули
2020